Rieten dak renovatie

Een rieten dak slijt. De slijtage zal naar verloop van tijd (hier kan jaren overeen gaan) ervoor zorgen dat het bindmateriaal, waarmee het rieten dak vastligt, voorzichtig zichtbaar wordt. In deze fase van het rieten dak behoort het tot de mogelijkheden om het dak te renoveren. Zodoende wordt de levensduur van het bestaande rieten dak met een aantal jaren (hangt af van de wijze van restaureren) verlengd. Omdat het rieten dak ‘individueel’ is, d.w.z. ieder dak kent zijn eigen geschiedenis en bevindt zich zodoende in een specifieke toestand is het lastig, zonder het dak te hebben gezien te bepalen welke vorm van renovatie voor uw dak het meest geschikt is. Wilt u een statusupdate van uw rieten dak? Neemt vrijblijvend contact op met Rietdekkersbedrijf J.W. Hol. Wij voorzien u van advies dat gegrond is op jarenlange ervaring.

Grofweg zijn er twee vormen van renovatie te onderscheiden:

1. Renovatie met binding in het dak

Deze methode houdt in dat de aanwezige algen en/of mossen van het dak worden verwijderd; de verrotte toplaag wordt van het rietpakket afgehaald. De binding van het dak is aan de oppervlakte komen te liggen en wordt eventueel (afhankelijk van de staat ervan) verwijderd. Het bestaande riet wordt een stukje uit het dak getrokken, zodat de (nieuwe) binding van gegalvaniseerd en RVS-draad in het dak komt te liggen. Vervolgens wordt dit weer heel goed bijgestopt met nieuw riet en wordt de (nieuwe) binding aangetrokken. Het resultaat is dat het rietpakket weer dikker is en de binding uit het zicht weer in het rieten dak zit. Het gehele dakvlak wordt aangeklopt en afgeveegd. De onderkanten, zijkanten en randen van het rieten dak worden netjes strak gemaakt. De voegen en nokvorsten worden schoon gemaakt en waar nodig gerepareerd.

2. Renovatie met binding op het dak

Deze methode houdt in dat de aanwezige algen en/of mossen van het dak worden verwijderd; de verrotte toplaag wordt van het rietpakket afgehaald. De slechte plekken in het dak worden opgestopt met nieuw riet. Omdat de bestaande binding dikwijls merendeels verrot is, komt het dak los te liggen. Daarom zal er een nieuwe binding van gegalvaniseerd en RVS-draad ophet rietpakket gebonden worden. Deze binding ligt in het zicht. Het gehele dakvlak wordt vervolgens aangeklopt en afgeveegd. De onderkanten, zijkanten en randen van het rieten dak worden netjes strak gemaakt. De voegen en nokvorsten worden schoon gemaakt en waar nodig gerepareerd.