Het rieten dak en de overheid: 
De overheid heeft de laatste vijf jaar veel nieuwe regels ingevoerd. Dit loopt van de rietteelt via transport tot het afvoeren van oud riet. Maatregelen als: verhoging van de transport-kosten, brandstof accijnzen en BTW verhoging, het verplichtstellen van het diploma: bedrijfshulpverlener, de weer opnieuw aangescherpte Arbo eisen, het soms verplicht stellen van een brandwerende coating, het jaarlijks keuren van alle gereedschappen en materialen, afvoertarieven voor rietafval die geëxplodeerd zijn, etc.

Subsidie op riet
Wat zijn de subsidie mogelijkheden voor een rieten dak ?
Voor nieuwe daken zijn deze niet aanwezig. Voor bestaande rietgedekte panden zijn deze er soms wel,
wanneer er opnieuw gedekt moet worden.

subsidies
Soms zijn er voor monumentale panden subsidies. Voor dit soort subsidies hangt veel af van de gemeente waar het pand staat en het beleid dat zij voert, de ouderdom van het pand, etc. Zelfs kan het per gemeente, per jaar verschillen. In het algemeen is er al of niet een gemeentelijke regeling, een provinciale en een landelijke. De randvoorwaarden zijn voor alle drie regelingen verschillend.  Des te ouder een pand is, en des te gezichtsbepalender het is, des te meer kans u maakt. Het beste is dan ook bij de gemeente navraag te doen, bij dezelfde gemeente te vragen waar u navraag kunt doen naar de provinciale regeling en bij de provincie te vragen naar een ingang op landelijk nivo. Meestal zijn dit potjes met een beperkt budget, dus is het goed om, indien u over een aantal jaren wat van plan bent, nu reeds informatie in te winnen. Deze regelingen gelden niet alleen voor boerderijen en/of woonhuizen maar ook voor overige rietgedekte objecten, bijvoorbeeld schuren en hooibergen (zo wordt voor het in oude staat terug brengen van hooibergen vaak subsidie verleend indien deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg).

 

Het rieten dak en de overheid:

De overheid heeft de laatste vijf jaar veel nieuwe regels ingevoerd. Dit loopt van de rietteelt via transport tot het afvoeren van oud riet. Maatregelen als: verhoging van de transport-kosten, brandstof accijnzen en BTW verhoging, het verplichtstellen van het diploma: bedrijfshulpverlener, de weer opnieuw aangescherpte Arbo eisen, het soms verplicht stellen van een brandwerende coating, het jaarlijks keuren van alle gereedschappen en materialen, afvoertarieven voor rietafval die geëxplodeerd zijn, etc.